XL Certifikát
Spoločnosť Alkin, s. r. o. je držiteľom XL certifikátu, podľa normy EN 12642 XL, na všetkých návesoch spoločnosti.
Pre náhľad na konktrétny XL certifikát kliknite SEM

 

Certificate Of Insurense
Spoločnosť Alkin, s. r. o. je držiteľom Certificate Of Insurense,
No 365 503 1429, na výšku 250 000 € pistenia tovaru podľa dohovru CMR.
Pre náhľad Certificate Of Insurense kliknite SEM

 

Povolenie pre vykonávanie mezinárodnej prepravy
Spoločnosť Alkin, s. r. o. je držiteľom povolenia pre vykonávanie medzinárodnej prepravy Európskeho hospodárskeho spoločenstva, s splatnosťou do 13. 11. 2014
V prípade potreby kontaktujte Vášho stýčneho pracovníka v spoločnosti Alkin s. r. o.
Pre náhľad na kontakty kliknite SEM
(pre náhľad je nutné zadať nami pridelené číslo)