O firme

Názov spoločnosti: ALKIN, s. r. o.
Sídlo: Michalská 477/1, 059 18 Spišské Bystré
Štát: Slovensko

Rok založenia: 1991

IČO: 36490555
IČ DPH: 2021795072

Počet zamestnancov: 62
Počet kamiónových súprav: 42
Počet nákladných sklápačov: 1

História firmy

Zakladateľom a jediným vlastníkom ALKIN s.r.o. je Ján Alžbetkin, ktorý sa v minulosti tiež podieľal na preprave. Dnes spoločnosť veľmi úspešne riadi. Spoločnosť sídli v novozrekonštruovanej budove v Spišskom Bystrom, kde sa nachádzajú kancelárske priestory. Odstavné plochy a parkoviská, ktoré má firma ALKIN s.r.o. dlhodobo prenajaté sa nachádzajú v Bratislave, Ilave, Poprade a v Spišskom Bystrom.