Kontaktné údaje

IP Tel: +421 692 02 44 81

Pevná linka:+421 52 788 46 81

Fax:+421 52 788 46 82

E-mail:alkin@alkin.sk

Web:www.alkin.sk

Fakturačné údaje

Názov: Alkin s.r.o

Rok založenia:1991

Sídlo:Michalská 477/1, Špišské Bystré
                              05918 Slovensko

IČO:36490555

IČ DPH:2021795072

Vedenie spoločnosti:

Ján Alžbetkin

Riaditeľ spoločnosti / Konateľ

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Matúš Alžbetkin

Manažér / Team Leader & Manager

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Oddelenie dispečingu:

Dispečing / dispatching

klasický e-mail/classic e-mail

mobil / mobil

alkin@alkin.sk
+421 52 788 4681

Jozef Smolár

Dispečér / Disponent

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

alkin@alkin.sk
js@alkin.sk
+421 905 662 592

Marek Čižmár

Špeditér / Disponent

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Mgr. Stanislav Tužák

Špeditér / Disponent

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Bc. Tomáš Pirog

Špeditér / Disponent

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Ján Alžbetkin, ml.

Špeditér / Spediter

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Oddelenie servisov:

Michal Alžbetkin

Servisný Technik / Service Technician

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Tomáš Bendík

Servisný Technik a Administrácia / Service Technician

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Fakturačné a mzdové oddelenie:

Martina Králiková

Fakturantka a Mzdárka / Invoice clerk

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Monika Nahalková

Účtovníčka a Správa pohľadávok a záväzkov / report of claims

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Marta Alžbetkinová

Účtovníčka a Správa pohľadávok a záväzkov / report of claims

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil

Ing. Miroslava Kochanová

Ekonónka / Economist

klasický e-mail/classic e-mail

skrátený e-mail/valid short e-mail

mobil / mobil